E-book ke stažení

Cesta z kolotoče panických atak a  úzkostí 

Meditace

Bachovy květové esence

"Nemoc je jedinečná a nápravná: Nechce se nám pomstít a ani není strašná. Je pouze prostředkem, který chce naši duši upozornit na naše chyby a ochránit nás před nimi. Zabraňuje nám dopustit se ještě větších omylů, způsobit větší škody a vrací nás na stezku pravdy a světla, kterou jsme neměli opustit"

Dr. Eduard Bach: Gesammelte Werke Aquamarin Verlag, Grafin 1988  


Bachovy esence z Energie rostlin

Bachovky, které koupíte na těchto stránkách jsou z Energie rostlin. Vyrábí je malá rodinná firma v Německu, majitelé pěstují původní plané odrůdy bylin vybraných Dr. Bachem na starých rodinných pozemcích (cca 8 hektarů) u Bodamského jezera, v podhůří Alp. Sami je ručně obdělávají, zpracovávají pečlivě vybrané květy a esence vyrábí podle staré originální receptury Dr. Bacha, v nichž je podíl mateční esence o hodně větší (1,5-7%) než ve všech ostatních, které jsou dohledatelné na českém trhu (0,25-0,4%). A právě z tohoto důvodu jsem si je vybrala. Bachovky míchám lidem a sama užívám už více než 6 let. Ale asi před rokem jsem objevila tuto značku, sama na sobě ji odzkoušela a už jsem u ní zůstala. :-) Za mě je to prostě láska, velká víra a souznění s čistým záměrem pomoci lidem i zvířatům. Navíc skvělá kvalita za rozumnou cenu. 

A teď něco málo o bachovkách.

Bachova květová terapie byla objevena anglickým lékařem Dr. Edwardem Bachem, který žil v letech 1886 až 1936 v jižní Anglii. Začínal jako ostatní lékaři té doby klasickým medicínským vzděláním. Během mnoha let se intenzivně zabýval patologií, bakteriologií a imunologií. Časem si stále více uvědomoval, že pokud není objasněna a zpracována příčina onemocnění, nelze dosáhnout skutečného uzdravení. Svůj život zasvětil hledáním jednoduché a lehce použitelné léčebné metody, která by celostně postihovala onemocnění člověka. Jeho vlastní těžké onemocnění a touha najít jiné cesty v lékařství jej silně motivovaly se odvrátit se až k dosavadnímu směru jeho medicínské činnosti. Velmi mu pomáhala jeho schopnost vcítit se do duševních a duchovních příčin lidského utrpení. V roce 1930 opustit na čas Londýn a odešel do Walesu. Doufal, že se mu tam, uprostřed přírody, podaří uskutečnit léčebnou metodu, kterou se soustavně zabýval. V té době věnoval větší pozornost svým vlastním, silněji se projevujícím symptomům onemocnění a duševním problémům. Senzibilita a intuice mu umožnily se věnovat se rostlinám, užívat jejich výtažky, a přitom rozpoznat jakému stavu mysli by mohly přinést úlevu. Touto metodou nejprve objevil dvanáct květů tzv. "Dvanáct léčitelů" a následně vznikl systém s 38 květy divoce rostoucích rostli, keřů a stromů. K dostání je i 39. esence, která se nazývá Rescue Remedy a je složena z 5 esencí. 

Klasická medicína se výhradně zabývá příznaky onemocnění, vede spíše k tomu, příčinu a potíže potlačit, zastřít a odsunout, než je skutečně léčit. Poznání, že vlastní příčina nemoci se nachází v duševně-duchovní oblasti jej stále více odvracela od prvotního ošetření tělesných potíží. Jako léčitel viděl svůj úkol v tom, aby celostně podchytil člověka v jeho prostředí s jeho problémy, strachy a potížemi. V rozhovoru se svými pacienty se mu jevila větší potřeba udělat si na ně čas a vytvořit atmosféru důvěry a otevřenosti. Vyvinul nový přístup ve své práci. Aby rozpoznal, jaký květ jednotlivým lidem přiřadit, zjišťoval, jaké pocity odpovídají jejich symptomům, neboť právě ony mohou být buď příčinou onemocnění nebo poukazovat na podstatu chybného chování člověka. Jestliže například někdo trpí alergickou reakcí kůže a reaguje na to s velkou netrpělivostí a podrážděním, je dle Dr. Bacha základním tématem onemocnění netrpělivost. Květ vedoucí ke zmírnění potíží a uzdravení je v tomto případě Netýkavka (Impatiens). 

Jiný člověk se stejným onemocněním nereaguje s netrpělivostí, nýbrž s rezignací. Zde potřebným květem je planá šípková růže (Wild Rose). Vyskytne-li se při volbě květové esence nejasnost a nejistota, pak Dr. Bach doporučuje upomenout se na vlastnosti a podstatné rysy nemocného, které však většinou u sebe odmítá a případně i nenávidí. Okolí slouží jako zrcadlo naší osobnosti a platí zásada své vlastní slabosti rozeznat a laskavě přijmout, namísto abychom je promítali na své bližší a odsuzovali. Dalším základním bodem v terapeutickém rozhovoru je snaho o co nejširší prozkoumání životních podmínek. Jsou to například traumatické zážitky z dětství a nepřekonané problémy minulosti a přítomnosti. 

Podle tělesných dispozic jednotlivce se pak duševní poruchy a problémy manifestují tam, kde je jeho tělesné oslabení, jeho slabý bod. Z toho vyvozujeme rozdílné tělesné příznaky u různých lidí. To potvrzuje nové chápání, že u léčby nestojí v popředí ošetření symptomů, ale že k nemoci vedla duševní příčina a chybný postoj člověka v životě. Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny strachy, starosti a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům a jsou připravenějšími na konflikty. 

Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, nýbrž slouží jako pomocný prostředek k překonání toho, co tyto symptomy způsobilo. Dr. Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já. Bachova květová terapie je jednoduchá a mírná metoda. Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají žádné vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Může však vzniknout "krize", která může být i bolestivá, např. když si při užívání esencí začneme znovu uvědomovat dlouho zasunuté pocity. Pro odeznění této "krize" je vhodné dodatečně užít Rescue Remedy – Kapky první pomoci.

Jejich užívání je naprosto bezpečné, není možné se jimi předávkovat, nevyvolávají žádnou závislost, nežádoucí účinky ani alergie. V nich obsažený alkohol je v konečném užití obsažen v namíchaných směsových lahvičkách pouze ve stopovém množství, jsou tak vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti a zvířata. Jsou bez lepku, bez cukru , vhodné pro celiaky, diabetiky i vegany. Velmi často jsou vhodným doplňkem pro malé miminka i ženy v těhotenství či v průběhu porodu (především Krizová esence)

Můžete si sami vybrat esence, které zrovna teď potřebujete (viz. odkaz na přehled esencí), nebo mi napsat email, případně si sjednat online schůzku a já vám sestavím esence na míru. Přehled všech esencí naleznete na tomto odkazu:

(z jednotlivých esencí se míchají bachovky na míru)

Moje kompetence naleznete zde:


Zdroje:

Energie rostlin (www.energierostlin.cz)

ILSE Maly, Bachova květová terapie jako šance, pomoc a inspirace, Nakladatelství Synergie, 2002, ISNB 80-86099-76-8 

KOTÁBOVÁ Marie, Bachovy květové esence – Brána do duše, Nakladatelství Maitrea, 2019, ISBN 978-80-7500-457-4